Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 25 lutego br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Urszulinie zorganizował eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej, Szkole Podstawowej w Wytycznie i Zespole Szkół w Urszulinie. Zwycięzcy eliminacji środowiskowych wezmą udział w eliminacjach gminnych a następnie po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikują się do eliminacji powiatowych. Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ponadto udział w OTWP, przybliża młodzieży realizację marzeń zostania strażakiem, poprzez umożliwienie wstąpienia do szkół aspirantów PSP oraz Centralnej szkoły PSP.
Ilość uczestników eliminacji środowiskowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
– Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej       16 zawodników
– Szkoła Podstawowa w Wytycznie                        10 zawodników
– Zespół Szkól w Urszulinie
I grupa wiekowa Szkoły Podstawowe                       5 zawodników
II grupa wiekowa Gimnazjum                                 21 zawodników
Eliminacje środowiskowe  przeprowadzili Druhowie Mariusz Kucharski i Stanisław Artymiuk.

[Not a valid template]