XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

SAMSUNG CAMERA PICTURESW dniu 26 lutego br. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Urszulinie po raz kolejny zorganizował eliminacje środowiskowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej, Szkole Podstawowej w Wytycznie i Zespole Szkół w Urszulinie. Zwycięzcy eliminacji środowiskowych wezmą udział w eliminacjach gminnych a następnie po trzy najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej zakwalifikują się do eliminacji powiatowych. Celem poszczególnych etapów eliminacji OTWP jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz praktyczne umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, wiedzy na temat organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Ilość uczestników eliminacji środowiskowych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:
– Szkoła Podstawowa w Woli Wereszczyńskiej – 16 zawodników
– Szkoła Podstawowa w Wytycznie – 8 zawodników
– Zespół Szkól w Urszulinie
I grupa wiekowa Szkoły Podstawowe – 18 zawodników
II grupa wiekowa Gimnazjum – 34 zawodników
Eliminacje środowiskowe przeprowadzili Druhowie Ryszard Kiryk i Stanisław Artymiuk.

[Not a valid template]