Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie – sprzedaż kompletu stalowych wrót garażowych

Urszulin, dnia 14.08.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17,

oferuje do sprzedaży:

 

 1. Oferta obejmuje sprzedaż:

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   195cm x 411cm;

– komplet stalowych wrót garażowych (dwa skrzydła garażowe) o wymiarach:

   200cm x 411cm   

Stalowe skrzydła-wrota są ocieplone, bardzo solidne, ciężkie mogą być zamontowane w budynkach garażowych, gospodarczych lub w wiatach.

Skrzydła-wrota pochodzą z rozbiórki garaży. Stan techniczny skrzydeł garażowych jest dobry, z widocznymi śladami użytkowania. Mogą być bez większego przygotowania zamontowane do budynku.

Oferowane do sprzedaży skrzydła, ich stan techniczny można obejrzeć i ocenić w miejscu składowania w Urszulinie przy ul. Szkolnej 17 – baza GZUK w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 82 5713-066, 511-150-175) lub e-mail: gzuk3@op.pl.

Informacji w sprawie sprzedaży w/w płyt udziela w godz. 7.30-15.30 pracownik GZUK w Urszulinie –  Mariusz Kowalewski. 

Oferty należy składać  w kopercie w siedzibie GZUK Urszulin, ul. Szkolna 17, w terminie do 31.08.2023 r.

Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zakup stalowych wrót garażowych” w terminie do dnia 31.08.2023 r. do godz. 15.00 

Kupujący składając ofertę zobowiązuje się w przypadku gdy jego oferta wygra:

– dokonać  wpłaty  zaoferowanej  kwoty  na  konto  bądź  do  kasy  Gminnego  Zakładu  Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników sprzedaży;

– w terminie 7 dni od daty wpłaty należności Kupujący jest zobowiązany zabrać zakupione skrzydła z terenu bazy GZUK w Urszulinie.

Prezes Zarządu

Mariusz Kowalewski

K O M U N IK A T ! – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o. o. zawiadamia odbiorców wody w miejscowościach „URSZULIN, że w dniu 17 sierpnia 2023 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej eksploatowanej przez nasz Zakład. Przyczyną przerwy w dostawie wody, będą planowe prace hydrauliczne związanymi z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy na zrozumienie sytuacji.

Prezes Zarządu

 Mariusz Kowalewski

Nabór kandydatów na członków Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Izb Rolniczych

Lubelska Izba Rolnicza ogłasza nabór kandydatów na członków Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Izb Rolniczych zarządzonych na 24 września 2023r.

 

Informacje o przyjmowaniu zgłoszeń, w tym wzór zgłoszenia oraz zadania Komisji znajdują się na stronie https://www.lir.lublin.pl/o-nas/wybory-2023. Termin zgłaszania kandydatów upływa 21 lipca 2023r. (piątek).  Przypominamy, że kandydat do Komisji musi być podatnikiem podatku rolnego na terenie Gminy Urszulin.

OGŁOSZENIE Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie – sprzedaż kilkudziesięciu sztuk płyt betonowych typu „JOMB”

Urszulin, dnia 13.07.2023 r.

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Urszulinie, ul. Szkolna 17

oferuje do sprzedaży:

 1. Oferta obejmuje sprzedaż kilkudziesięciu sztuk płyt betonowych typu „JOMB”
 2. Płyty przeznaczone do sprzedaży znajdują się w m. Wincencin 17, działka nr 63. (za budynkiem świetlicy wiejskiej).
 3. Płyty pochodzą z rozbiórki nawierzchni drogi.
 4. Pod względem stanu technicznego poszczególne płyty różnią się stopniem zużycia i ilością uszkodzeń, w tej partii znajdują się płyty praktycznie bez widocznych śladów zużycia jak też egzemplarze uszkodzone: popękane, z odsłoniętym zbrojeniem, ubytki betonu, wykruszone, a także gruz betonowy i pręty z częściowo i całkowicie skorodowanych płyt.
 5. Złożona przez Kupującego oferta musi obejmować wszystkie oferowane do sprzedaży płyty oraz pozostałości po nich.
 6. Kupujący składając ofertę zobowiązuje się w przypadku gdy jego oferta wygra:
 • dokonać wpłaty zaoferowanej kwoty na konto bądź do kasy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Urszulinie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników sprzedaży
 • w terminie 14 dni od daty wpłaty należności Kupujący jest zobowiązany zabrać wszystkie płyty z terenu działki nr 63 w m. Wincencin (Kupujący jest zobowiązany zabrać wszystkie płyty (także uszkodzone oraz pozostałości – gruz i zbrojenia po uszkodzonych płytach) oraz uprzątnąć miejsce gdzie były składowane (wyrównać teren, wysiać trawę)
 1. Oferowane do sprzedaży płyty, miejsce ich składowania i ich stan techniczny można ocenić w każdy dzień roboczy w godzinach 8.00-14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (tel. 82 5713-066  lub 511-150-175) lub e-mail: gzuk3@op.pl.
 2. Informacji w sprawie sprzedaży w/w płyt udziela w godz. 7.30-15.30 pracownik GZUK w Urszulinie   Mariusz Kowalewski
 3. Oferty należy składać w  zaklejonych kopertach w siedzibie GZUK Urszulin.

Na kopercie należy umieścić  napis : „Oferta na zakup płyt JOMB – Wincencin” w terminie do dnia 21.07.2023 r. do godz. 15.00

Prezes Zarządu

Mariusz Kowalewski

Konkurs na najbardziej aktywnego lidera lokalnej społeczności w województwie lubelskim „Nasz Sołtys”

Samorząd Województwa Lubelskiego po raz pierwszy ogłosił konkurs dla aktywnych sołtysów „Nasz Sołtys”. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 sierpnia br.

Kandydatem w konkursie może zostać sołtys z województwa lubelskiego, który aktualnie pełni funkcję i był sołtysem co najmniej przez cały poprzedni 2022 rok. Osoby do tytułu „Nasz Sołtys” mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe  i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów oraz powiaty.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie, oddzielnie dla pań i panów pełniących funkcję sołtysa:

 • za zajęcie I miejsca – 5000 zł

 • za zajęcie II miejsca – 4000 zł

 • zajęcie III miejsca – 3000 zł

 • 3 wyróżnienia po 2000 zł w każdej kategorii.

Regulamin konkursu oraz załączniki znajdują się pod adresem:

https://www.lubelskie.pl/aktualnosci-rolnictwo/konkurs-na-najbardziej-aktywnego-lidera-lokalnej-spolecznosci-w-wojewodztwie-lubelskim-nasz-soltys/