Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Obowiązek szczepienia psów

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urszulin (Wyłożenie do publicznego wglądu 22.10-14.11.2019 r.)

Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2019 r. Do uwag należy zaączyć podpisaną i opatrzoną datą klauzulę informacyjną.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Urszulin

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Urszulin

Klauzula informacyjna

Konferencja – Nowe wyzwania w rolnictwie w dobie zmian klimatu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie wyrażenia opinii i złożenia uwag dot. lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Grabniak

Ogloszenie o konsultacjach

Zarzadzenie Nr 72/2019

Klauzula RODO

Formularz zgłaszania

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor