Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Informacja – kontrola przedsiębiorców z terenu gminy Urszulin w zakresie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych

Szkoleniowe w tematyce BIOGAZU i BIOMETANU

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu WFOŚiGW w Lublinie serdecznie zapraszamy na spotkanie szkoleniowe w tematyce BIOGAZU i BIOMETANU w Polsce.

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe, Al. Józefa Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

Termin: 5 lipca ( piątek)

Program szkolenia:

10.00-11.30 Źródła biogazu, Podstawy produkcji biogazu, Biogazownie komunalne/utylizacyjne (zasada działania, znaczenie środowiskowe i energetyczne).

11.30-12.00 Przerwa obiadowa

12.00- 13.30 Biogaz – podstawy prawne, Biogazownie rolnicze, Elementy składowe biogazowni:

 

W załączeniu przesyłam zaproszenie. Uprzejmie proszę o umieszczenie zaproszenia na Państwa mediach społecznościowych ( facebook) i tablicach informacyjnych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Informacja – Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Ostrzeżenia pogodowe IMGW

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacje

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT WŁODAWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu WŁODAWSKI podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w II kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:

– E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Odwołanie darowizny”

– E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Życie na kredycie”

– E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zgon bliskiej osoby”

– KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność obywatelska”

ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu ogłoszenia upadłości czy zaprzeczenia ojcostwa

SONDA ULICZNA z zakresu prawa karnego

 

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to: