Kategoria: Ogłoszenia i komunikaty

Informacja o szczepieniu lisów

ogłoszenie_lisNa podstawie § 10. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia   17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach
16-23 września 2014 roku
zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną. czytaj

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych

Starostwo Powiatowe we Włodawie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Wereszczyn, Borysik i Przymiarki.

Informacja Starostwa Powiatowego we Włodawie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dróg gminnych w miejscowościach: Wereszczyn, Borysik i Przymiarki.

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

Starostwo Powiatowe we Włodawie podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej: “Przebudowa dróg powiatowych nr 1714L i nr 1624L w miejscowości Urszulin”.

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych

Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.
Pomoc może być udzielana dla uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnym uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć do dnia 12 września 2014 roku przez rodziców bądź opiekunów ucznia do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Treść ogłoszenia:
Ogłoszenie w sprawie dofinansowania zakupu podręczników uczniom uczęszczającym do szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej oraz jej wysokość uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r.
(Dz. U. z 2014r. poz. 1024).
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1024

 

 

Nabór wniosków w ramach projektu “Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia”

W związku z realizacją projektu pn. “Aktywizacja zawodowa drogą do zatrudnienia” w ramach Działania 6.1.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków na bezzwrotne dotacje. Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne, zarejestrowane w czytaj

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor