Kategoria: Pomoc Ukrainie | Допоможіть Україні

Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

„Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

  • Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego br. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;
  • Planowane jest przeszkolenie łącznie 1800 osób w ciągu sześciu dwumiesięcznych tur realizacji szkoleń (do lipca 2023 r.);
  • W ramach szkolenia uczestnicy zrealizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które będą trwały ok. 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;
  • Kursy będą prowadzone w maksymalnie dwunastoosobowych grupach, w systemie stacjonarnym oraz zdalnym (w zależności od preferencji uczestników), w terminach i miejscach możliwie dostosowanych do potrzeb słuchaczy;
  • Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń zostanie powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
  • Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny pod adresem: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aZkIMePNQUyFGTcIKpcBg2ptj_9yhKBAqAxE7EQIme1URERIQ1JaUzNaTkZNUEpJTkpLVDhIMkU5US4u  oraz na stronie internetowej  https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/. Dostęp do formularza można uzyskać także poprzez zeskanowanie smartfonem lub tabletem kodu QR znajdującego się na plakacie/ulotce oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
  • Zgłaszać można się także osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „dokumenty rekrutacyjne do projektu Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”;
  • Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/
  • Rozpoczęcie pierwszego etapu szkoleń planowane jest na przełomie lipca i sierpnia b
  • Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

Zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy

Drodzy, otrzymujemy liczne pytania odnośnie możliwość wpłat finansowych na pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Zgłasza się do nas sporo osób, które chcą i mogą pomóc, ale tylko za pomocą przelewu pieniężnego, bo w inne formy pomocy nie są w zakresie ich możliwości.

W związku z powyższym informujemy, że Spółdzielnia Socjalna „Non Profit” w Urszulinie otworzyła specjalne konto do wpłat środków celem darowizny na potrzeby uchodźców. Środki zebrane na poniższym rachunku zostaną przekazane na zaspokojenie potrzeb naszych gości
z Ukrainy.

Każdy, kto zechce finansowo wesprzeć naszych przyjaciół może przelewać środki na konto:

Spółdzielnia Socjalna „Non Profit” w Urszulinie

Wereszczyn 42, 22-234 Urszulin

02 8191 1026 2002 2002 2279 0003

BS Cyców o/ Urszulin

Z dopiskiem „DAROWIZNA NA RZECZ UCHODŹCÓW Z UKRAINY”

Z całego serca dziękujemy za każdą przekazaną złotówkę!

Bezpłatne wykonywanie zdjęć dla uchodźców.

Informujemy, że w tym tygodniu bezpłatne zdjęcia dla uchodźców z Ukrainy w celu nadania numeru PESEL będą wykonywane

w dniach 05-06.04.2022 r (wtorek, środa) w godzinach 9:00- 13:00.

 

WYDŁUŻENIE GODZIN NADAWANIA NR PESEL

UWAGA

WYDŁUŻENIE GODZIN NADAWANIA NR. PESEL DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

W dniach 29.03.2022 r. – 31.03.2022 r. numer PESEL będzie wydawany w godzinach 7:30 -19:00

W pierwszej kolejności obsługujemy OSOBY Z DZIEĆMI!!!