XI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Informacje i ogłoszenia Wójta

Uprzejmie informuję, że XI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  17 września 2015r (czwartek) o godz. 13 00 w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów uczących
   w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin,
  2. przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność komunalną gminy,
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 8. Dyskusja
 9. Zakończenie obrad.