Konferencja – „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”

Starostwo Powiatowe we Włodawie w dniu 29 października 2010 r. serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Powiatu  Włodawskiego na konferencję związaną z projektem „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Konferencja odbędzie się w tego dnia w sali konferencyjnej starostwa. Dzięki projektowi, który w znacznej części dofinansowany jest ze środków unijnych, mieszkańcy powiatu włodawskiego będą mieli zdecydowanie łatwiejszy dostęp do XXI-wiecznego dobrodziejstwa internetu.

Projekt „Wirtualne Powiaty” realizowane jest w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia przez Powiat Łęczyński działający jako Lider, Powiat Świdnicki, Włodawski, Gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, działających jako Partnerzy.

Cel główny projektu obejmuje rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie trzech powiatów poprzez budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, sieci hot spotów i telecentrów wpływających na wzrost dostępności do szerokopasmowego Internetu do 2012 roku.

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców, przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej powiatów, umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych, wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu, wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.

Projekt obejmuje m.in. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej obejmującej: 260 szt. węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej, budowę i wyposażenie inwestycyjne nowo powstałego centrum zarządzania siecią, przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów i ich elektronicznej archiwizacji, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. W wyniku projektu na terenie powiatu włodawskiego powstanie m.in. 9 stacji bazowych i 43 telecentra.

Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012

Wartość całego projektu: 30 087 127,40 zł (w 85% dofinansowanie unijne)

Powiat Włodawski – budżet 1.897.647,23 zł (w tym dofinansowania ze środków UE: 1.467.667,97 zł).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2016