O WP3 na konferencji

Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce, prawo regulujące rynek telekomunikacyjny, strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim – te i wiele innych zagadnień zostało poruszonych na konferencji inaugurującej projekt ” Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”, która odbyła się 8 października br. Konferencja na której zostały przedstawione założenia i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia, odbyła się z udziałem Pani Marzeny Śliz – doradcy Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, władz samorządowych oraz przedstawicieli z branży telekomunikacyjnej. Przygotowane prezentacje stanowiły przejrzystą syntezę informacji przybliżającą podstawy rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uczestnicy spotkania odpowiedzieli na pytanie jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wpływają na rozwój sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie, przedstawili możliwości rozwoju dla operatorów lokalnych wynikające z realizacji projektu oraz wyzwania dla projektów platform regionalnych. Po wystąpieniach prelegentów rozgorzała dyskusja na temat rozwoju sieci szerokopasmowej w Polsce i Lubelszczyźnie.
Realizacja projektu niewątpliwie wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a zarazem turystycznej regionu poprzez umożliwienie bezpłatnego dostępu do Internetu wszystkim osobom przebywającym na terenie trzech powiatów. Budowa centrum zarządzania siecią, 19 stacji bazowych, 8 kilometrów światłowodów, 260 hotspotów, ponad 100 bezpłatnych telecentrów na obszarach wiejskich, system biblioteczny na terenie powiatu łęczyńskiego – to wszystko powstanie dzięki realizacji WP3.
Projekt swym zasięgiem obejmujący obszar 2,4 tys. km2, 350 miejscowości, 173 tys. mieszkańców dotrze do osób wykluczonych cyfrowo – gdzie ze względów technicznych dostęp do Internetu jest niemożliwy.
Budżet projektu opiewa na 30 mln złotych. Jest on obecnie największym i najdroższym projektem realizowanym w naszym województwie.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tematy prezentacji:
Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III. Założenia projektu
Małgorzata Kolary-Woźniak – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu
Rafał Kloc – Z-ca Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich, Informatyzacji, Rozwoju i Promocji Powiatu

Megaustawa – narzędzie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce
Marzena Śliz – Doradca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Internet tak, ale…
Klara Małecka – Kierownik programu e-VITA . Fundacja Wspomagania Wsi

Wykorzystanie Internetu na terenach wiejskich w Polsce. Wyniki badań i rekomendacje
Klara Malecka – Kierownik programu e-VITA . Fundacja Wspomagania Wsi

Strategia budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim w kontekście projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Piotr Janczarek – Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

E-administracja – wyzwania dla projektów platform regionalnych
Wojciech Romanek – Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Jak środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 wpływają na budowę sieci szerokopasmowych na Lubelszczyźnie
Agnieszka Brzozowska – Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

Możliwości rozwoju dla operatorów lokalnych wynikające z realizacji projektu „Wirtualne powiaty ..”
Tomasz Augustyński – Swoboda net

Obecne kierunki rozwoju technologii WiMAX
Marcin Ścigaj – MSConnect Sp. z o. o.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013