Podsumowanie konferencji „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”

(29 października) O roli i znaczeniu szeroko rozumianej informatyzacji z uwzględnieniem trzech obecnie realizowanych przez powiat włodawski projektów, rozmawiano podczas konferencji poświęconej projektowi „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”.
Konferencja, która miała miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, zgromadził kilkadziesiąt osób, w tym m.in. starostę łęczyńskiego Adama Niwińskiego, wicekuratora lubelskiego – Annę Dudek-Janiszewską, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów oraz wielu innych gości

Konferencję prowadził Janusz A. Kloc – starosta włodawski, który ją otwierając podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii w dzisiejszym świecie. – Obecnie realizujemy w starostwie kilka projektów informatycznych jednocześnie – mówił starosta. – I bynajmniej nie jest to żaden zbytek, ale konieczność. Bez dostępu do komputerów, sieci internetowej i no szybkich, nowoczesnych łączy nie sposób sobie wyobrazić właściwego rozwoju powiatu włodawskiego. Realizujemy nie tylko dziś szczególnie omawiane „Wirtualne Powiaty” w partnerstwie z powiatem łęczyńskim, ale także projekt „E-Powiat Włodawski”, dzięki któremu starostwo i urzędy gmin zostaną przystosowane do informatycznego XXI-wiecznego standardu, oraz projekt „Nie-wykluczeniu cyfrowemu”, który pomoże najuboższym mieszkańcom naszego powiatu uzyskać pełny dostęp do dobrodziejstwa informatyzacji.
Konferencja składała się z kilku bloków tematycznych i prezentacji multimedialnych. Najpierw po założeniach projektu „Wirtualne Powiaty” mówiła pani Małgorzata Kolary-Woźniak ze starostwa łęczyńskiego, z kolei o Megaustawie jako narzędziu infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce mówił Pan Andrzej Kaczor z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Obecne kierunki rozwoju technologii WiMax scharakteryzował natomiast Pan Rafał Kloc ze starostwa łęczyńskiego. Na koniec przedstawiciele gospodarzy – starostwa włodawskiego – Janusz A. Kloc, Lucyna Zdolska i Marta Świątek, którzy mówili najpierw o „Nie-wykluczeniu cyfrowym”, „E-Powiecie Włodawskim” oraz projekcie „200-lecie Powiatu Włodawskiego”, w ramach którego zostaną zrealizowane jeszcze dwie imprezy: Przegląd Widowisk Obrzędowych w Hańsku (28 listopada) oraz Festiwal Kolęd i Szczodrywek we Włodawie (styczeń 2011 r.).
Projekt „Wirtualne Powiaty” realizowane jest w ramach umowy wspólnego przedsięwzięcia przez Powiat Łęczyński działający jako Lider, Powiat Świdnicki, Włodawski, Gminy Cyców, Ludwin, Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn, działających jako Partnerzy.
Cel główny projektu obejmuje rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie trzech powiatów poprzez budowę regionalnej sieci szerokopasmowej, sieci hot spotów i telecentrów wpływających na wzrost dostępności do szerokopasmowego Internetu do 2012 roku.
Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostępie do informacji wszystkich mieszkańców, przyczynienie się do podniesienia poziomu atrakcyjności inwestycyjnej powiatów, umożliwienie stosowania zaawansowanych, rozproszonych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych we wszystkich rodzajach instytucji publicznych, wzrost dostępu do innowacyjnych treści i usług świadczonych z wykorzystaniem szerokopasmowego Internetu, wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu.
Projekt obejmuje m.in. budowę regionalnej sieci szerokopasmowej obejmującej: 260 szt. węzłów dostępowych umożliwiających dostęp do sieci szerokopasmowej, budowę i wyposażenie inwestycyjne nowo powstałego centrum zarządzania siecią, przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów i ich elektronicznej archiwizacji, uruchomienie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu. W wyniku projektu na terenie powiatu włodawskiego powstanie m.in. 9 stacji bazowych i 43 telecentra
Okres realizacji: 01.03.2010 – 30.04.2012
Wartość całego projektu: 30 087 127,40 zł (w 85% dofinansowanie unijne)
Powiat Włodawski – budżet 1.897.647,23 zł (w tym dofinansowania ze środków UE: 1.467.667,97 zł).