Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego

„Obok boiska sportowego i szkoły” polegająca na budowie zespołu domków jednorodzinnych z centrum usługowym

Charakterystyka terenu:

Na omawiany obszar składają się działki gminne nr 216/7, 216/1, 216/4 o łącznej powierzchni około 3 hektary. Uzbrojenie terenu znajduje się w odległości około 250 metrów od miejsca realizacji inwestycji. Teren inwestycyjny jest łatwo dostępny – dojazd lokalną drogą odchodzącą od drogi krajowej (odcinek długości ok. 0,5 km), a równocześnie położony jest na uboczu miejscowości w otoczeniu pięknej mozaiki pól i lasów.


Opis koncepcji zagospodarowania terenu:

Koncepcja zagospodarowania terenu „Obok boiska sportowego i szkoły” zakłada budowę osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej wraz z centrum usługowym. Teren został podzielony na 39 działek inwestycyjnych. W centralnej części zespołu zaplanowano działki o wielkości 1000 m². natomiast na obrzeżach terenu zaprojektowano działki o większej powierzchni sięgającej 1500 m². Dodatkowo wydzielona została działka przeznaczona pod osiedlowe centrum usługowe.

Zaproponowany układ wewnętrznych ulic umożliwia korzystną ze względu na nasłonecznienie lokalizację projektowanych budynków. Strefa dzienna budynków mieszkalnych będzie zlokalizowana od strony południowo – zachodniej, bądź południowo – wschodniej. Komunikacyjnie planowane osiedle będzie obsługiwane przez połączenie z ulicą Szkolną. Możliwe jest również zaprojektowanie dodatkowej jezdni od strony ulicy Lubelskiej.

W północno – wschodniej części terenu inwestycyjnego przewidziano lokalizację niedużego osiedlowego centrum usługowego. Na wydzielonej działce oprócz budynku centrum znajdować się będzie wielofunkcyjne boisko sportowe, ścianka wspinaczkowa oraz plac zabaw dla dzieci. Przed budynkiem zlokalizowany zostanie ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych. Lokalizacja centrum ułatwia jego dostęp dla innych mieszkańców Urszulina.

Dane techniczne:

 • Powierzchnia zagospodarowywanego terenu 3 – 5 ha (istnieje możliwość wykupu terenu od prywatnych właścicieli i rozszerzenia inwestycji na sąsiednie działki),
 • Ilość projektowanych miejsc parkingowych
  • Dla pojedynczego domu jednorodzinnego przewidziane jest jedno miejsce parkingowe w garażu oraz jedno miejsce postojowe na podjeździe od strony ulicy dojazdowej.
  • Dla centrum usługowego zaprojektowany został ogólnodostępny parking z 10 miejscami postojowymi oraz jednym miejscem postojowym dla osoby niepełnosprawnej.
 • Procent powierzchni biologicznie czynnej

Dla całego terenu powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić minimum 60%.

 • Całkowita powierzchnia zabudowy
  • Typ A – 2880 m²
  • Typ B – 1386 m²
  • Osiedlowe centrum usługowe – 196 m²
  • Razem – 4462 m²
 • Powierzchnia netto
  • Dom jednorodzinny typ A – około 130 m²
  • Dom jednorodzinny typ B – około 160 m²
  • Osiedlowe centrum usługowe – około 170 m²
  • Razem – około 5530 m²
 • Ilość kondygnacji
  • Dom jednorodzinny – jedna kondygnacja naziemna oraz użytkowe poddasze; bez podpiwniczenia.
  • Osiedlowe centrum usługowe – jedna kondygnacja naziemna; bez podpiwniczenia.

Konstrukcja:

Ściany nośne budynków wykonane zostaną z pustaków ceramicznych. Ściany fundamentowe murowane będą z bloczków betonowych, natomiast ławy fundamentowe wykonane zostaną z żelbetu. Nadproża i ewentualne słupy i belki nośne przewidziano do wykonania w technologii żelbetowej. Dach zaprojektowany w konstrukcji drewnianej.

Rozwiązania materiałowe:

Domy jednorodzinne oraz osiedlowe centrum usługowe zostaną wykończone tynkiem mineralnym. Elementy fasady stykające się z dachem będą pokryte drewnem bejcowanym na ciemny kolor. Dach pokryty zostanie dachówką ceramiczną. Ponadto na dach budynków przewidziane zostało miejsce na zainstalowanie baterii fotowoltaicznych, które wspomagać będą system centralnego ogrzewania budynku oraz instalację ciepłej wody w budynku. Ponadto zalecane jest wykonanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną.