Kategoria: Fundusze Europejskie

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Urszulin

Gmina Urszulin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin”, w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19.

W czerwcu 2023 roku zakończył się I etap projektu w ramach którego wybudowano ponad 190 sztuk nowych punktów oświetleniowych w Gminie Urszulin a w szczególności w miejscowościach: Dębowiec, Grabniak, Babsk, Nowe Załucze, Michałów, Wytyczno i Urszulin (ul. Chełmska, Kwiatowa i Modrzewiowa),

Wraz z budową nowych punktów oświetleniowych został zakupiony inteligentny system zarządzania siecią oświetleniową, który pozwoli na łatwiejsze monitorowanie punktów świetlnych, dostosowywanie poziomów oświetlenia na żądanie, tworzenie harmonogramów a także zarządzanie procesami pracy i wysyłanie ekip konserwacyjnych tylko tam, gdzie są potrzebne. Dzięki zakupionemu systemowi obniży się również ilość zużywanej na oświetlenie energii co w dalszym etapie obniży koszty użytkowania.

W chwili obecnej gmina jest przed podpisaniem umowy z Wykonawcą na kolejny etap projektu i modernizację blisko 190 sztuk istniejących punktów świetlnych w miejscowościach: Andrzejów, Grabniak, Michałów, Wola Wereszczyńska, Zabrodzie, Zastawie, Sumin, Wytyczno.

 

Tomasz Antoniuk – Wójt Gminy Urszulin: Od kilku lat systematycznie podnosimy jakość systemu oświetlenia naszych miejscowości, budujemy nowe punkty oświetleniowe w jednym standardzie i wyglądzie. Projekt „Budowa nowych i modernizacja punktów oświetleniowych na terenie gminy Urszulin” pozwolił na poprawę oświetlenia kolejnych miejscowości. Ale to nie koniec bowiem rozpoczynamy kolejne zadanie i w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczniemy budowę oświetlenia w miejscowościach: Andrzejów, Borysik, Dębowiec – Grabniak, Przymiarki, Wielkopole, Wincencin, Łomnica, Wólka Wytycka, Zawadówka.

Niestety nie wszystko idzie tak jak byśmy chcieli, problemy z zasięgiem GSM w niektórych lokalizacjach powodują, że system zarzadzania oświetleniem sprawia problemy ale staramy się znaleźć rozwiązanie na trwale poprawiające system.

Ankieta dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych

W związku z realizacją projektu pn. „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” serdecznie zapraszamy przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu na terenie powiatu włodawskiego, świdnickiego oraz łęczyńskiego do wypełnienia ankiety dotyczącej działalności firmy oraz warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych. czytaj

Koncepcja i strategia promocji marki Gminy Urszulin

Pobierz dokument w formacie pdf KONCEPCJA MARKI LOKALNEJ I STRATEGIA PROMOCJI MARKI GMINY URSZULIN
Pobierz dokument w formacie pdf KSIĘGA ZNAKU – URSZULIN

Podsumowanie konferencji „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”

(29 października) O roli i znaczeniu szeroko rozumianej informatyzacji z uwzględnieniem trzech obecnie realizowanych przez powiat włodawski projektów, rozmawiano podczas konferencji poświęconej projektowi „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informatycznego na Lubelszczyźnie. Etap III”.
Konferencja, która miała miejsce w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włodawie, zgromadził kilkadziesiąt osób, w tym m.in. starostę łęczyńskiego Adama Niwińskiego, wicekuratora lubelskiego – Annę Dudek-Janiszewską, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów oraz wielu innych gości

Konferencję prowadził Janusz A. Kloc – starosta włodawski, który ją otwierając podkreślił znaczenie nowoczesnych technologii w dzisiejszym świecie. – Obecnie realizujemy w starostwie kilka projektów informatycznych jednocześnie – mówił starosta. – I bynajmniej nie jest to żaden zbytek, ale konieczność. Bez dostępu do komputerów, sieci internetowej i no szybkich, nowoczesnych łączy nie sposób sobie wyobrazić właściwego rozwoju powiatu włodawskiego. czytaj

Koncepcja zagospodarowania terenu inwestycyjnego

„Obok boiska sportowego i szkoły” polegająca na budowie zespołu domków jednorodzinnych z centrum usługowym

Charakterystyka terenu:

Na omawiany obszar składają się działki gminne nr 216/7, 216/1, 216/4 o łącznej powierzchni około 3 hektary. Uzbrojenie terenu znajduje się w odległości około 250 metrów od miejsca realizacji inwestycji. Teren inwestycyjny jest łatwo dostępny – dojazd lokalną drogą odchodzącą od drogi krajowej (odcinek długości ok. 0,5 km), a równocześnie położony jest na uboczu miejscowości w otoczeniu pięknej mozaiki pól i lasów.

czytaj