Pokazy udzielania pierwszej pomocy

SAMSUNG CAMERA PICTURES

W ramach programu profilaktyczno – wychowawczego „Bezpieczeństwo dzieci – uświadomienie sensu udzielania pierwszej pomocy” Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie oraz Policjanci z Komisariatu Policji w Urszulinie na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół w Urszulinie w dniu 11 lutego br. przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej i omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w okresie ferii zimowych. Na samym początku strażacy opowiedzieli dzieciom o zasadach alarmowania straży pożarnej, gdzie dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat znajomości numerów alarmowych do służb ratunkowych. Opowiedzieli im również o zasadach udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków. Dzieci były zarówno poszkodowanymi jak i ratownikami. Pomagały przy resuscytacji, zaopatrywaniu złamań i ran, zakładały kołnierz ortopedyczny czy też pomagały strażakom przygotować poszkodowanego do transportu w bezpieczne miejsce. Następnie Policjanci omówili podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się dzieci podczas zabaw zimowych.

Mamy wielką nadzieję, że takie spotkania będą kontynuowane z takim samym zaangażowaniem i zainteresowaniem w przyszłym roku. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta przez dzieci jest bezcenna i może się okazać w sytuacji zagrożenia zbawienna dla każdego potrzebującego.
Na koniec spotkania strażacy i policjanci obdarowani zostali dyplomami i odznakami „Super strażaka i super policjanta”. Jednak największą nagrodą dla nas jest uśmiech i bezpieczeństwo każdego z was.
Ochotnicza Straż Pożarna w Urszulinie składa serdeczne podziękowania dla Pana Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie i Komendanta Komisariatu Policji w Urszulinie za zaangażowanie i udzieloną pomoc podczas pokazu.