Przyjmujemy zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

Ogłoszenia i informacje

Informuje się, iż Gmina Urszulin przyjmuje zgłoszenia o ewentualnych szkodach powstałych w oziminach w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Ze względu na rozpoczynające się prace polowe wypełnione  oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie nie późniejszym niż do dnia 15 kwietnia br.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie www.ug.urszulin.eu lub w siedzibie urzędu pok. nr 17

oświadczenie rolnika