Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin na potrzeby LPR

Informacja

Na podstawie § 1 zarządzenia Nr 13/2017 Wójta Gminy Urszulin z dnia 3 kwietnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin dla potrzeb sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Informuję, że zostają udostępnione materiału i formularze dotyczące konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne trwają  do dnia 18 kwietnia  2017 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag.

Uwagi, propozycje i opinie zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji  tj. po dniu 18 kwietnia 2017 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki:

  • Ankieta „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin”                                                                     Zalacznik nr 1 – ankieta
  • Formularz konsultacyjny dotyczący projektu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Urszulin Zalacznik nr 2- formularz konsultacyjny
  • Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Urszulin DIAGNOZA_GMINA URSZULIN
  • Mapy:
  1. obszar zdegradowany
  2. obszar rewitalizacji

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor