Informacja ze spaceru badawczego

W dniu 11 kwietnia 2017 roku odbył się spacer studyjny (badawczy) na który zgłosili się mieszkańcy, przedstawiciele samorządu, lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, oraz przedstawiciele instytucji działających na terenie Gminy. Na wstępie spaceru, zaprezentowano obszary zdegradowane oraz wskaźniki na podstawie, których zostały wstępnie wyznaczone, oraz wyjaśniono czym jest rewitalizacja i po co przygotowywane jest Opracowanie  Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin. Przedstawiono poszczególne etapy procesu przygotowywania Programu od opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Urszulin, poprzez wydzielenie obszaru do rewitalizacji aż do złożenia projektów rewitalizacji.

Następnie uczestnicy spotkania wyruszyli na spacer studyjny (badawczy) na terenie sołectwa Urszulin i Wereszczyn. Podczas spaceru poruszono temat problemów i potrzeb występujących na danym obszarze.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor