XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wzniesienie pomnika upamiętniającego powstańców styczniowych,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin,
  4. przejęcia od Powiatu Włodawskiego zadania pn. “budowa ciągu pieszo- rowerowego Wola Wereszczyńska – Jamniki”,
  5. zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
  6. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 8. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 9. Dyskusja
 10. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor