XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  29 listopada 2017r (środa) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. Alfreda Lityńskiego w Urszulinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. Alfreda Lityńskiego w Urszulinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół,
  • stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Wereszczyńskiej,
  • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin,
  • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.

6.  Informacja o oświadczeniach majątkowych.
7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
8.  Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
9.  Dyskusja.
10. Zakończenie obrad.

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor