XXXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  28 grudnia 2017r (czwartek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4.  Interpelacje i zapytania radnych.
5.  Podjęcie uchwał w sprawie:

  • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin dotyczącej indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017,
  • wieloletniej prognozy finansowej,
  • uchwały budżetowej na rok 2018.

6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
7.  Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8.  Dyskusja.
9. Zakończenie obrad.

 

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor