Zatwierdzony Plan Rewitalizacji dla Gminy Urszulin

 

19 lipca br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin” . Program został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego.

Od kwietnia 2017 roku trwały prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin poprzez konsultacje społeczne wyznaczania obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego oraz konsultacje w sprawie przedsięwzięć wpisanych do programu.

Wspólnie z mieszkańcami gminy Urszulin uczestniczącymi w procesie tworzenia dokumentu zostały wypracowane i wskazane  potrzeby inwestycje na obszarach rewitalizacji.

Zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowić podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.