Zatwierdzony Plan Rewitalizacji dla Gminy Urszulin

 

19 lipca br. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zatwierdził „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin” . Program został wpisany do Wykazu gminnych programów rewitalizacji Województwa Lubelskiego.

Od kwietnia 2017 roku trwały prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Urszulin poprzez konsultacje społeczne wyznaczania obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego oraz konsultacje w sprawie przedsięwzięć wpisanych do programu.

Wspólnie z mieszkańcami gminy Urszulin uczestniczącymi w procesie tworzenia dokumentu zostały wypracowane i wskazane  potrzeby inwestycje na obszarach rewitalizacji.

Zatwierdzony Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowić podstawę do ubiegania się o wsparcie na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

 

Informuje się, że dzień 21.02.2020 r. (piątek)

jest w Urzędzie Gminy Urszulin dniem wolnym od pracy

 

Urząd Gminy Urszulin

w dniu 21 lutego 2020 r. (piątek)

będzie nieczynny

Rozmiar czcionki
Zmień kolor