XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  23 lutego 2018r (piątek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
   • ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  8. Dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.