XXXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XXXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu  27 kwietnia 2018r (piątek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin,
   • wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  7. Przedstawienie informacji -Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Urszulin.
  8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  9. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  10. Dyskusja.
  11. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor