Kolonie letnie w 2018 roku

INFORMACJE O KOLONIACH LETNICH W 2018 ROKU

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych po 1 stycznia 2002 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.
Proszę o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku rozbieżności nazwiska pomiędzy dzieckiem a rodzicem, na które wystawione jest zaświadczenie KRUS należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające daną sytuację). Rodzice/opiekunowie prawni pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Zaświadczenie KRUS musi zawierać datę od kiedy do kiedy rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu bądź pobiera rentę lub emeryturę. 

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.
Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
– Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo (według formularzy załączonych do oferty).
– Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Dokumenty proszę składać jak najszybciej.
Dopłata do kolonii letnich od rodziców = 390 zł dopłata do turnusu + 160 zł dopłata do transportu = 550,00 zł

Miejsce wypoczynku:
I Ośrodek „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy
            Terminy:
            1) 02.07 – 12.07.2018 r.        
            2) 13.07 – 23.07.2018 r.        
            3) 24.07 – 03.08.2018 r.        
            4) 04.08 – 14.08.2018 r.        

II Ośrodek „Korona” przy ul. Gdańskiej 16, 82-103 Mikoszewo
            Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

III Ośrodek „Iwona” przy ul. Wczasowa 3, 82-103 Stegna
            Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

IV Ośrodek „Polar” przy ul. Wczasowa 5, 82-103 Stegna
            Terminy: nie zostały jeszcze ustalone.

KOMPLET DOKUMENTÓW (KARTA KWALIFIKACYJNA, OŚWIADCZENIE RODZICA ORAZ ZAŚWIADCZENIE Z KRUS) NALEŻY ZŁOŻYĆ W URZĘDZIE GMINY URSZULIN W TERMINIE DO 7 CZERWCA BR.
DRUKI ORAZ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY WWW.UG.URSZULIN.EU LUB BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE GMINY – pok. nr 6

DANE KOORDYNATORA:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
biuro w Krasnymstawie: ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16; e-mail: mar_gol1@op.pl
osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786)

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor