XLV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XLV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 08 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin,
   • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Urszulin,
   • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
   • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin,
   • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2019,
   • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2019,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  8. Dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor