XLV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że XLV Sesja VII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 08 listopada 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00  w świetlicy OSP w Urszulinie.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • określenia tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów uczących w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Urszulin,
   • ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Urszulin,
   • uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
   • rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin,
   • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2019,
   • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2019,
   • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową,
   • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  7. Odpowiedzi Wójta Gminy na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  8. Dyskusja.
  9. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor