II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że II Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze i złożenie przez niego ślubowania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urszulin”,
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność komunalną gminy,
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność  komunalną gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor