III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin

Uprzejmie informuję, że III Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 14.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy Urszulin.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/117/2016 Rady Gminy Urszulin z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Włodawskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1624 L na odcinku Wola Wereszczyńska- Jamniki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor