V sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że V Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. (środa) o godz. 11.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Urszulin.
 4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na  2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Urszulin w zakresie dożywiania “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących  fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 16. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 18. Dyskusja.
 19. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor