VI sesja Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że VI Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 11.00 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2018 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
 9. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Gminy Urszulin.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor