VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin

Zawiadamiam, że VIII Sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 13.00  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Urszulin wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Urszulin z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Urszulin z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatnego korzystania ze świetlic wiejskich oraz upoważnienia Wójta Gminy Urszulin do ustalenia regulaminu zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich oraz do ustalenia wysokości opłat za ich udostępnianie w drodze zarządzeń.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 15. Dyskusja.
 16. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor