Turniej piłki nożnej – Dni Gminy Urszulin 2019

Wójt Gminy Urszulin i Klub Sportowy „Polesie” Urszulin zaprasza do wzięcia udziału w Turnieju Piłki nożnej z okazji Dni Gminy Urszulin 2019 w dniu 05 lipca 2019 r. o godz. 17.00 na Boisku Gminnym w Urszulinie

W turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie. Dopuszcza się udział osób od lat 16 za zgodą prawnych opiekunów.

Kapitanowie drużyn chcących wziąć udział w turnieju proszeni są o zgłaszanie się do pracownika Urzędu Gminy Urszulin Pana Artura Kubika, pokój nr 6 do dnia 03 lipca 2019 roku do godz. 15.30 tel. 82 592 00 08 celem uzyskania wszelkich informacji dotyczących rozgrywek oraz wypełnienia zgłoszenia i zapoznania się z regulaminem.

 

Klauzula Informacyjna w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych

Regulamin Turniej Piłki Nożnej z okazji Dni Gminy Urszulin

Zgłoszenie