Bezpieczniej w Wytycznie

W dniu 6 sierpnia 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej asfaltowej ścieżki rowerowej w Wytycznie będącej częścią turystycznej trasy „Szlak Wojenny”. Udział w tym uroczystym otwarciu wzięli: Starosta Włodawski – Andrzej Romańczuk, Wójt Gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego – Jarosław Szymański, a także przedstawiciele Inwestora, Wykonawcy  oraz mieszkańcy wsi Wytyczno.

Inwestycja w Wytycznie jest częścią większego projektu pn. „Budowa tras pieszo-rowerowych w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego” realizowanego przez Gminę Urszulin w partnerstwie z Powiatem Włodawskim oraz Poleskim Parkiem Narodowym, na który Gmina Urszulin otrzymała dofinansowanie z budżetu UE w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych co stanowi kwotę ponad  5,2 miliona złotych.

Za etap w Wytycznie odpowiadał w całości Powiat Włodawski i Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, który przeprowadził całą inwestycję. Wartość budowy to nieco ponad 977 000 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE to ponad 466 000 zł.

Tomasz Antoniuk Wójt Gminy Urszulin: Inwestycją w Wytycznie rozpoczęliśmy realizację naszego „mega projektu” dotyczącego budowy tras pieszo rowerowych. Cały projekt to budowa niemal 20 km asfaltowych tras łączących jedne z najważniejszych atrakcji naszej Gminy. Partner, Poleski Park Narodowy zrealizuje inwestycję przebudowy obiektu turystycznego i ścieżki dydaktycznej “Żółwik” przy ODM PPN w Starym Załuczu. Serdecznie dziękuję Panu Staroście Andrzejowi Romańczukowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację etapu w Wytycznie. Jestem przekonany, że inwestycja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa jak i atrakcyjności miejscowości Wytyczno.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor