X sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że X sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin,  odbędzie się w dniu 17 września 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę Urszulin publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
 5. Podjecie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych , dla których organem prowadzącym  jest Gmina Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/137/2009 Rady Gminy Urszulin z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli gminy Urszulin.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 8. Podjecie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2020.
 9. Podjecie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor