XI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Urszulin VIII kadencji,  odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. (wtorek) o godz. 13.00  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
 5. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Urszulin na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Urszulin z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
 7. Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Radzie Gminy Urszulin.
 8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Włodawskiemu.
 9. Podjecie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor