XII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji,  odbędzie się w dniu 02 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 13.00  w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie, ul. Kwiatowa 35.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 5. Podjecie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 8. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 9. Podjecie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2020.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Urszulin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Urszulin z incydentu z dnia 8 listopada 2019 r.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 16. Dyskusja.
 17. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor