XV Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019r. poz. 506, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XV Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2020r (poniedziałek) o godz. 1300 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej.

Zakończenie obrad.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor