XVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 1300 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Urszulin.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/69/2019 Rady Gminy Urszulin z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urszulinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność komunalną gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność komunalną gminy Urszulin.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 19. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 20. Dyskusja.
 21. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish

I N F O R M A C J A

Informujemy, że z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 wprowadza się ograniczenia dostępu do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

 

Od dnia 26 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Urszulin przyjmuje interesantów

TYLKO W SPRAWACH PILNYCH

Obsługa interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00

Przyjmowanie dokumentów odbywa się w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Urzędu Gminy Urszulin (wejście na salę konferencyjną).

oraz ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza - /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat 

Rozmiar czcionki
Zmień kolor