XIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XIX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 26 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 1400 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Wereszczyńskiej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Urszulin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Urszulin na 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor