UWAGA dnia 26.03.2020 r. – Zostań w domu

I N F O R M A C J A

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Zdrowia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, ogranicza się dostęp do budynków użyteczności publicznej w tym Urzędu Gminy Urszulin.

W DNIU 26 MARCA 2020 R. W URZĘDZIE GMINY URSZULIN
INTERESANCI NIE BĘDĄ OBSŁUGIWANI

W sprawach pilnych jesteśmy dla Państwa dostępni poprzez:

ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza – /6muic17x6n/skrytka
e-mail:  sekretariat@urszulin.eu
Fax: 82 571 30 01
Informacja telefoniczna: 82 571 30 24 – sekretariat