Rekrutacja do szkoły i przedszkola – Zespół Szkół w Urszulinie

Dyrekcja Zespołu Szkół w Urszulinie informuje że:

 • W dniach 25 marca – 15 kwietnia 2021 r. odbędzie się potwierdzanie uczęszczania dziecka do przedszkola dotyczy to dzieci uczęszczających do obecnych oddziałów dla 3, 4 i 5 latków.
 • W dniach 06 kwietnia – 19 kwietnia 2021 r. odbędzie się rekrutacja do Przedszkola Gminnego
  w Zespole Szkół w Urszulinie.
 • W dniu 06 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się nabór uczniów do klasy pierwszej.

Zasady w postępowania z dokumentami:

 1. Dokumenty można uzyskać w szkole – wejście w nowym budynku od strony sekretariatu,
 2. można też pobrać ze strony internetowej szkoły www.zsurszulin.szkolna.net zakładka REKRUTACJA
  DO SZKOŁY I PRZEDSZKOLA tam też znajduje się regulamin rekrutacji.
 3. Po wypełnieniu kartę należy złożyć w wyznaczonych terminach do odpowiednio oznakowanego pudełka w szkole wejście w nowym budynku od strony sekretariatu lub przesłać pocztą na adres Zespół Szkół w Urszulinie ul. Szkolna 23, 22-234 Urszulin. Pobieranie jak i zdawanie dokumentów możliwe będzie w godzinach 8.30 – 14.00 od poniedziałku do piątku.

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Zarządzenie Wójta Gminy Urszulin
 3. Kryterium dochodowe 2021-2022
 4. Karta przyjęcia do przedszkola 2021-2022
 5. Kontynuacja do przedszkoli 2021 – 2022 – czterolatki
 6. Kontynuacja do przedszkoli 2021 – 2022 – pięciolatki
 7. Kontynuacja do przedszkoli 2021 – 2022 – sześciolatki
 8. Karta zgłoszenia do klasy innej niż pierwsza
 9. Zgłoszenie do klasy pierwszej