Rekrutacja do przedszkola i szkoły – Przedszkola Publicznego w Wytycznie

Drodzy Rodzice, do dnia 8 maja 2020 r. odbędzie się potwierdzanie uczęszczania dziecka do przedszkola (dotyczy to dzieci uczęszczających do obecnych oddziałów dla 3, 4 i 5 latków) oraz rekrutacja do Przedszkola Publicznego w Wytycznie.

Pobrane, wypełnione i podpisane przez Rodziców dokumenty:
1.mogą zostać zeskanowane i przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail Przedszkola Publicznego w Wytycznie: spwytyczno@tlen.pl.
2. mogą zostać wysłane w formie papierowej na adres szkoły: Przedszkola Publicznego w Wytycznie, Wytyczno 143, 22-234 Urszulin.

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Wytycznie [docx]
  2. Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Wytycznie [pdf]
  3. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego – czterolatki [docx]
  4. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego – pięciolatki [docx]
  5. Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej [docx]