XX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XX sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020r. o godz. 1000 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Urszulin na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2019 roku.
 9. Przedstawienie informacji – Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Urszulin za rok 2019.
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 11. Dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.