Maseczki dla mieszkańców

Szanowni mieszkańcy,

nadal obowiązują przepisy nakładające obowiązek noszenia maseczek ochronnych zasłaniających usta i nos w przestrzeni publicznej. Niestety, nie każdy zdążył zaopatrzyć się w taki produkt lub w wyniku częstego używania uległ już zniszczeniu. Naprzeciw tym problemom wyszły władze gminy. Urząd Gminy Urszulin zakupił ze środków własnych wielorazowe maseczki i od wtorku 19 maja br. przez trzy kolejne dni żołnierze z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozdysponują je po terenie całej gminy. Docelowo gmina bezpłatnie rozda swoim mieszkańcom 3 tysiące takich maseczek.

Kryterium przydziału maseczek jest liczba stale zameldowanych i zamieszkujących osób w danej nieruchomości w wieku pow. 26 r.ż.

W przypadku pytań lub problemów związanych z dystrybucją maseczek proszę o kontakt z pracownikiem  urzędu Gminy P. Ewą Oleszczuk  pod numerem telefonu (82) 592 00 03 w godzinach od 730 do 1530.

EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor