XXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 lipca 2020r. o godz. 1200 (czwartek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Urszulin i inne organy od dnia 1 września 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Urszulin w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Urszulin porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, obejmującego Gminę Urszulin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy partnerskiej w celu wspólnego opracowania i realizacji działań kluczowych pod nazwą roboczą „Utworzenie Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego” w ramach aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w latach 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.