XXIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXIII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
6 października 2020r. o godz. 1130 (wtorek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział
  w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
 12. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 13. Dyskusja.
 14. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor

I N F O R M A C J A

Dzień 04 czerwca 2021 r. (piątek)
jest w Urzędzie Gminy Urszulin
dniem wolnym od pracy

(dzień wyznaczony za inny dzień świąteczny)

W dniu 04 czerwca 2021 r.
Urząd Gminy Urszulin
będzie nieczynny