Święto Niepodległości 11 Listopada

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości musiały zostać ograniczone do symbolicznych zaledwie gestów. Nie miały oficjalnego przebiegu. Tomasz Antoniuk, Wójt Gminy Urszulin w imieniu naszej urszulińskiej społeczności, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Urszulin Panem Piotrem Kamelą, Skarbnikiem Gminy Panią Hanną Waręciak oraz delegacją Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy AK w Woli Wereszczyńskiej, żołnierzy poległych w 1920 i 1939 roku w Wereszczynie oraz przed pomnikiem żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie.