Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak-Dębowiec

Informujemy, że zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabniak-Dębowiec”. Inwestycja została dofinansowana w 50% ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowita wartość inwestycji – 945 525,38 zł
Dofinansowanie – 472 762,00 zł

 

 

Zakres inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze
  • Roboty ziemne
  • Krawężniki
  • Konstrukcja jezdni drogi gminnej 
  • Organizacja ruchu

Celem projektu było poprawienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności sieci dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg, zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach realizacji zadania przebudowano odcinek drogi o długości 990 m, szerokości jezdni 5,0 m oraz wykonano nawierzchnię asfaltową.