XXVI Sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz.Woj.Lubelskiego z 2003r. Nr 19 poz.875, z późn.zm.) –  na wniosek Wójta, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu  27 stycznia 2021r (środa) o godz. 900 w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
  6. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolish
Rozmiar czcionki
Zmień kolor