XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu
01 października 2021r. o godz. 10:30 (piątek) w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urszulinie ul. Kwiatowa 35.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Urszulin.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
  i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urszulin na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie za rok 2020 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 11. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 12. Dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.