Odbiór i utylizacja azbestu

Informujemy, że do dnia 8 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Urszulin przyjmowane są wnioski od osób fizycznych na bezpłatne usunięcie i zutylizowanie azbestu występującego na dachu i zalegającego na nieruchomości w ramach realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego“, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy Urszulin oraz poniżej
Zał. nr 1 Zgłoszenie lokalizacji
Zał. nr 2 Regulamin 
Zał. nr 2a. Oświadczenie o demontażu pokrycia dachowego zgodnie z obowiązującymi przepisami
Zał. nr 3a. Oświadczenie dotyczące przekwalifikowania usługi demontażu na odbiór odpadów azbestowych

EnglishGermanPolishUkrainian