XXXVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Zawiadamiam, że XXXVI sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji odbędzie się w dniu 4 lutego 2022 r. o godz. 13.00  (piątek) w filii GBP „Książnica Pana Jana” w Wytycznie.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Urszulin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji im. Nikoli Tesli.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z Gminy Urszulin uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Urszulin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi włodawskiemu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 14. Dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.
EnglishGermanPolishUkrainian