XXXVII sesja Rady Gminy Urszulin VIII kadencji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn.zm.) oraz § 29 ust. 4 Statutu Gminy Urszulin (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2003 r. Nr 19 poz.875, z późn. zm.) – na wniosek Wójta, zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Urszulin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Urszulin ul. Kwiatowa 35.

Porządek sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Urszulin.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
5. Zakończenie obrad.

EnglishGermanPolishUkrainian